Keanggotaan

MENJADI ANGGOTA

permohonan

Borang permohonan untuk menjadi anggota KAKIB perlu diisi dengan lengkap dan sempurna beserta dengan salinan penyata gaji bulan terakhir  dan salinan kad pengenalan yang telah disahkan oleh pegawai/pengetua beserta nama dan jawatan Yang Diberikan Kuasa

Keanggotaan terbuka kepada kakitangan kerajaan, Agensi Kerajaan, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan dimana bayaran potongan bulanan anggota dapat dibuat melalui Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPA)

Syarat - syarat Keanggotaan

1. Warganegara Malaysia
2. Telah mencapai umur 18 tahun
3. Bermastautin atau bekerja atau mempunyai hartatanah atau bekerja dalam Negeri Perak
4. Bukan seorang yang tidak berupaya dari segi mental atau bankrap
5. Berjawatan tetap

PERKARA

YURAN
SYER
INSURANS BERKELOMPOK
SIMPANAN KHAS

BAYARAN MINIMA

RM 60.00
RM 200.00 (10 BULAN X RM20)
RM 10.00
(HAD MAKSIMUM ADALAH SEHINGGA 60% POTONGAN GAJI)

KEBAJIKAN ANGGOTA

DERMA PELAJARAN ANAK ANGGOTA KAKIB

konvokesyen-grad-bernama

Kelayakkan Memohon

1. Menjadi anggota tidak kurang dari 3 tahun
2. Anak Kandung Anggota
3. Anak Tiri atau Anak Angkat anggota yang sah disisi Undang-Undang (Berdaftar)
4. Keputusan peperiksaan UPSR, PT3, SPM/SPVM, STAM, STPM, Matrikulasi atau yang setaraf

Permohonan yang lengkap hendaklah sampai kepada KAKIB sebelum 31 Julai setiap tahun

KHAIRAT KEMATIAN

khairat

Kadar Bayaran dan Kelayakkan

• RM 1500.00 atas kematian anggota KAKIB. Dibayar kepada waris yang sah
• RM 1000.00 atas kematian suami/isteri anggota
• RM 500.00 atas kematian ibu/bapa anggota
• RM 500.00 atas kematian anak berumur diantara 2 minggu hingga 18 tahun

Tuntutan boleh dibuat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kematian dengan mengemukakan dokumen yang lengkap

DIVIDEN TAHUNAN

KAKIB MEMBERIKAN DIVIDEN TAHUNAN YANG TINGGI KEPADA ANGGOTA

DIVIDEN 2019 = 7.1%
DIVIDEN SIMPANAN KHAS 2019= 8%

Borang permohonan anggota, derma pelajaran dan khairat kematian boleh di muat turun melalui link di bawah