MUat turun

Borang - borang boleh dimuat turun di laman ini

Mesyuarat Agung Tahunan Ke -94 2019

Buku Laporan Tahunan Ke - 94

Senarai Penerima Derma Pelajaran

Senarai anggota KAKIB meninggal Dunia yang dibayar dalam tahun 2018

Senarai keluarga anggota KAKIB meninggal Dunia yang dibayar dalam tahun 2018

Borang Permohonan

Anggota Baru - Sila dapatkan borang di pejabat KAKIB

Borang Permohonan Meneruskan Keanggotaan

Borang Permohonan Berhenti Anggota

Panduan Mengisi Borang BPA

Borang Pembiayaan
(Sila cetak sehelai kertas untuk satu mukasurat)

Borang Pembiayaan Peribadi

Borang Pembiayaan Peribadi (Berjamin) untuk anggota berumur 54 tahun ke atas

Borang Pembiayaan Kredit

Borang Pembiayaan Kredit Pengguna - untuk pembelian barangan. Sebut Harga (Quotation) barangan perlu dihantar bersama borang

Borang Pembiayaan Kredit Pengguna (Berjamin - untuk anggota berumur 54 tahun ke atas) - untuk pembelian barangan. Sebut Harga (Quotation) barangan perlu dihantar bersama borang

Insurans

Insurans Etiqa Takaful (Sila sertakan borang ini bersama borang permohonan anggota)

Insurans Kenderaan

Lain-lain

Borang Sewa Bilik Seminar KAKIB

Borang Keluaran Simpanan Khas

Borang Penambahan yuran Bulanan/ Simpanan Khas/ Syer Anggota

Borang Mohon Penyata Penyelesaian

Borang Tuntutan Khairat Kematian (Tuntutan boleh dibuat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kematian)

Borang Derma Pelajaran Anak Anggota (Hantar borang sebelum 30 SEPTEMBER )

Borang Maklumat Bank

Borang Penama

Borang Pertukaran Alamat

Borang Permohonan Berhenti Menjadi Anggota