pembiayaan

KAKIB menawarkan pelbagai jenis pembiayaan untuk anggota termasuklah pembiayaan tanpa penjamin.

PEMBIAYAAN PATUH SYARIAH

sijil patuh syariah

KAKIB telah dianugerahkan Sijil Pematuhan Syariah oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad pada 30 Mei 2019. Ini merupakan salah satu usaha KAKIB untuk memastikan produk – produk KAKIB adalah berlandaskan syariah agar perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan kepada anggota-anggota KAKIB

jenis pembiayaan yang ditawarkan

PEMBIAYAAN PERIBADI

• Jumlah maksimum pembiayaan adalah RM 250,000
• Had umur adalah tidak melebihi 54 tahun dan tiada penjamin
• Memerlukan sekurang-kurangnya 2 Penjamin untuk mereka yang berumur 54 tahun ke atas
• Kelayakan maksimum tidak melebihi dari 60% daripada pendapatan bulanan
• Kadar keuntungan adalah 3.9% setahun
• Tempoh bayaran balik pembiayaan selama 120 Bulan

PEMBIAYAAN KREDIT

• Jumlah maksimum pembiayaan 90% dari jumlah yuran atau RM 250,000 mana-mana yang kurang
• Kelayakan maksimum tidak melebihi dari 60% daripada pendapatan bulanan
• Kadar keuntungan adalah 3.5% setahun
• Tempoh bayaran balik pembiayaan selama 120 Bulan
• Pembiayaan ini boleh digunakan untuk membeli pelbagai barangan seperti kereta, peralatan elektrik dan juga pengubahsuaian rumah

PEMBIAYAAN AKTIVITI PERNIAGAAN

• Jumlah maksimum pembiayaan adalah RM 50,000
• Kelayakan maksimum tidak melebihi dari 60% daripada pendapatan bulanan
• Kadar keuntungan adalah 3.5% setahun
• Tempoh bayaran balik pembiayaan selama 120 Bulan

PEMBIAYAAN PELBAGAI

• Pembiayaan ini disediakan bagi membaharui Insurans Am, cukai jalan, peralatan kenderaan dan lain-lain perkhidmatan yang disediakan koperasi
• Jumlah maksimum pembiayaan adalah RM 5,000
• Kelayakan maksimum tidak melebihi dari 60% daripada pendapatan bulanan
• Kadar keuntungan adalah 3.9% setahun

Borang Pembiayaan boleh di muat turun di butang di bawah